کارگاه‌های آموزشی آنلاین

کارگاه‌های آموزشی آنلاین: شامل یک یا چند ویدئو می‌شود که یک کلاس یا جلسه آموزشی بخصوص و با اهداف از پیش طراحی شده را در بر می‌گیرد. زمان ویدئو 20 دقیقه است.

Showing 1–12 of 55 results